Türkiye - Somali Dışişleri Bakanlıkları Arasında Bilişim Alanında Yapılacak İşbirliği Hakkında Bilgi Notu, 26 Eylül 2013

Bakanlığımız çalışmalarının verimliliğini ve sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak amacıyla bilişim teknolojilerinin sunduğu imkanlardan azami ölçüde faydalanmaya çaba sarfetmekteyiz.

Bakanlık merkez birimleri ve yurtdışı teşkilatı arasında yazışmalar on yılı aşkın süredir Belge Yönetim Sistemimiz üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bazı resmi kurumlarla e-yazışma yapmaktayız. Bakanlık içi bilgi paylaşımını ve çeşitli kurum içi başvuruları İçerik Yönetim Sistemimiz aracılığıyla sağlamaktayız. Tüm temsilciliklerimizin web sayfaları aynı tasarıma sahip olup, bu sayfalar merkezi olarak yönetilmektedir. Türkiye’de bulunan yabancı temsilciliklerle e-Nota teatisi yapmaktayız, diğer bazı başvurular ile bilgi paylaşımı Diplomatik Portal aracılığıyla gerçekleşmektedir. Son olarak 2013 Nisan ayında hayata geçirdiğimiz bir uygulamayla yaklaşık yarım milyon yabancıya e-Vize düzenledik.

Bilişim alanında edindiğimiz tecrübelerimizi dost ve kardeş ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları ile paylaşmaya hazırız. Bu bağlamda ilk kapsamlı işbirliğimizi Afganistan Dışişleri Bakanlığı ile gerçekleştirdik.

Benzer bir işbirliği talebinin Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nca tarafımıza iletilmesi üzerine Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'nın bilişim altyapısını oluşturmaya yönelik bir proje hazırladık. Bu proje çerçevesinde, ilk aşamada Somali’nin Ankara Büyükelçiliği bünyesinde kuracağımız bir veri merkezi üzerinden Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ile dış temsilciliklerinin iletişim altyapısını oluşturmayı öngörmekteyiz. Bu altyapı üzerinde, karşı tarafın ihtiyaçları doğrultusunda güncelleyeceğimiz programları paylaşmayı öngörüyoruz. Proje çerçevesinde her türlü donanım, yazılım ve eğitim ihtiyaçları tarafımızdan karşılanacaktır.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'na bilişim alanında sağlanacak sözkonusu desteğin, anılan Bakanlığın çalışmalarına uzun vadeli somut bir katkı sağlayacağı, iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliğini güçlendireceği, ayrıca ülkemizin Somali'ye destekte lider ülke konumunu pekiştireceği değerlendirilmektedir.