Türkiye - Avrupa Parlamentosu (AP) İlişkileri

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK), Türkiye-AB ortaklığının demokratik denetim organı olarak düşünülmüş ve Ankara Anlaşması’nın 27. maddesi uyarınca oluşturulmuş, 27 Temmuz 1965 tarihli Türkiye-AET Ortaklık Konseyi kararıyla faaliyetine başlamıştır. KPK, TBMM ve AP’den eşit sayıda (25’er) üyeden oluşmakta olup katılım müzakereleri, ikili ilişkiler, Ortaklık Konseyi kararlarının takip edilmesi, analizi ve değerlendirilmesi, TBMM ve AP arasındaki ilişkileri güçlendirmekle görevlidir.

KPK AP Kanadı’nın başkanlığını 2014-2019 dönemi için Manolis Kefalogiannis (Yunanistan, EPP), Başkan Yardımcılığını ise Miltiadis Kyrkos (Yunanistan, S&D) ve Takis Hadjigeorgiou (GKRY, GUE/NGL) yapmaktadır.

KPK’nın son toplantısı (76. Toplantı) 19-20 Mart 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Parlamentosu Tarafından Ülkemize ilişkin Kabul Edilen Kararlar

AP her sene ülkemiz hakkında AB Komisyonu’nun yayınladığı raporun akabinde, anılan rapor temelinde ancak kendi siyasi görüşlerini yansıtarak bir rapor yayınlamaktadır. AP Raporu, Komisyonun her yıl hazırladığı İlerleme Raporu hakkında AP'nin görüşünü teşkil etmektedir.

Halihazırda AP'de Türkiye Raportörlüğünü Sosyal Demokratlar Grubu Üyesi Kati Piri (Hollanda) yürütmektedir.

Avrupa Parlamentosu Haziran 2013-Kasım 2016 arasında, içerdiği olumsuz unsurlarla öne çıkan ve tarafımızca kabul edilemez bulunarak iade edilen, iki yıllık Türkiye Raporu olmak üzere 9 karar kabul etmiştir.