Yurt Dışındaki Türk Kültür Merkezleri, Türkçe Ve Türkiye Çalışmaları

Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri

Yunus Emre Vakfı, Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurtdışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp, dostluğunu geliştirmek amacıyla, 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla kurulmuş bir kamu vakfıdır.

Yunus Emre Enstitüsü ise, Vakfa bağlı bir kuruluş olarak anılan Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurtdışında kurduğu Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde yabancılara Türkçe öğretmenin yanı sıra ülkemizin tanıtımı amacıyla kültür ve sanat faaliyetleri yürütmekte, ayrıca bilimsel çalışmalara destek vermektedir.

2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü’nün yurtdışında bugün 48 ülkede 58 Yunus Emre Türk Kültür Merkezi bulunmaktadır.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin yurtdışında kuruluş ve faaliyetlerine Bakanlığımızca destek verilmektedir.

Türkoloji Bölümleri ve Türkçe Öğretimi

Yunus Emre Enstitüsü tarafından farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan protokoller vasıtasıyla Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir.

Ayrıca, yurtdışındaki üniversiteler bünyesinde kurulmuş bulunan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile Türkçe Kursları, malzeme yardımı ve okutman görevlendirilmek suretiyle desteklenmektedir.