Tonga Krallığı'nın Ekonomisi

Küçük bir ada ekonomisi olan Tonga, mevsimsel ve dış faktörlerin etkisine açık bir coğrafyada bulunmaktadır. Tonga ekonomisi, ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelerde yaşayan Tongalıların ülkelerine gönderdikleri gelirler ve yurtdışı yardımlara büyük ölçüde bağımlıdır.

Ülkedeki ekonomik faaliyetler hizmet, turizm ve tarımla sınırlıdır. Nüfusun %70’i geçimini tarımdan sağlamaktadır. Tonga’da turizm sektörü, yurtdışı işçi gelirlerinin ardından en önemli döviz kaynağıdır.

Tonga Hükümeti, özel sektörün gelişmesi gerektiğini vurgulamakta, yatırımları teşvik etmekte, sağlık ve eğitim sektöründe daha fazla önem göstermeye çalışmaktadır.

Genç nüfusta artan işsizlik oranı, enflasyon, artan kamu hizmetleri harcamaları ve yüksek dış borçlar Tonga Hükümeti’nin ekonomik açıdan karşı karşıya olduğu en önemli sorunlar arasındadır.