Tacikistan'ın Ekonomisi

GSYİH: 7,3 milyar dolar

GSYİH Büyüme Oranı: % 6,9

Enflasyon Oranı: % 5,4

İşsizlik Oranı: % 2,2

Kişi Başı GSYİH: 803 Dolar

Nufüs (milyon): 9,1

İhracat (milyar $): 1,07

İthalat (milyar $): 3,1

Başlıca ticaret ortakları: Rusya, Kazakistan, Çin, Türkiye

Başlıca ihracat kalemleri: Alüminyum, pamuk, hazır deriler, meyve, metal cevherleri, taze/soğutulmuş sebzeler, tekstil ürünleri

Başlıca ithalat kalemleri : Petrol yağları ve gazları, buğday, tekstil ürünleri, ahşap ürünleri, otomotiv, cam eşyalar

Türk müteahhitlik firmaları da Tacikistan’da etkin olup, 1994-2018 yılları arasında şirketlerimiz tarafından Tacikistan’da üstlenilen 49 adet projenin toplam tutarı 600 milyon doları aşmıştır.


Tacik tarafı ekonomik/ticari alanda ülkemizi önemli bir ortak ve yatırım kaynağı olarak görmektedir. 2018 yılında ikili ticaretimiz TÜİK verilerine göre %10 artışla 380 milyon dolara yaklaşmıştır.

Ülkemiz, Ocak-Temmuz 2019 dönemine ait ihracat verilerine göre Türkiye, Tacikistan'ın ihracat ortakları arasında 137 milyon dolarla (toplam ihracatın % 21.4'ü) ilk sırada yer almıştır. Anılan dönemde Türkiye'den gerçekleştirilen ithalat 83.2 milyon dolar düzeyindedir.

Tacikistan'ın ihracatında ikinci sırada 124.6 milyon dolarla (toplam ihracatın %19.4'ü) İsviçre bulunmaktadır (toplam hacim 131 milyon dolar). İhracatın temel kalemlerini birincil alüminyum, değerli metal ve pamuk ipliği oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, Tacikistan'ın ikili dış ticaret hacmi nazara alındığında, RF ilk sırada yer almaktadır (ikili ticaret hacmi 570 milyon dolar).