#

Bakanlığı Takip Edin:

T.C. Unesco Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu, 14 Eylül 2020

T.C. UNESCO Daimi Temsilciliği’nde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreterpozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV)

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “Denklik Belgesi”)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.


III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 17 Ekim 2020, Cumartesi günü saat 10:00’da T.C. Paris Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den Fransızca’ya çeviri (1 saat)

Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik ( 1 saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 26 Ekim 2020, Pazartesi günü saat 09:30’daDaimi Temsilciliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 2 Ekim 2020, Cuma günü mesai bitimine kadar Daimi Temsilciliğimiz adresine (Délégation Permanente de Turquie auprès de l'UNESCO,1 Rue Miollis, 75015 Paris) ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:30 – 18:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Daimi Temsilciliğimiz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Paris Başkonsolosluğu

Adres: 44 Rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, Paris / Fransa

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. UNESCO Daimi Temsilciliği

Adres: 1 Rue Miollis, 75015 Paris / Fransa

Tel : +33 1 45 68 27 19

Fax : +33 1 40 56 04 13

E-mail: dl.turquie@unesco-delegations.org