#

T.C. Amman Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Amman Büyükelçiliğine sınavla bir adet Sözleşmeli Sekreter alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan (tercihan yüksek okul mezunu) mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede Arapça, Türkçe ve İngilizce bilmek,
9. Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
2. Özgeçmiş (CV),
3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile arkalı önlü fotokopisi,
5. Son mezun olunan okuldan alınan (yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak ‘’denklik belgesi’’) diplomanın aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,
6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet
fotokopisi,
7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 1 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 09:30’da T.C. Amman Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den Arapça’ya çeviri (1 saat)
Arapça’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 saat)


b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 8 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 09:30’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi, ikinci dil olarak İngilizce bilgisi.
Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 17 Ağustos 2014 Pazar günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz Abbas Mahmoud Al-Aqqad St.31, P.O.Box 2062 Jabal Amman 11181 Amman-Jordan adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00 – 12:00) şahsen yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C Amman Büyükelçiliği, Abbas Mahmoud Al-Aqqad St.31, Amman-Jordan.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C Amman Büyükelçiliği, Abbas Mahmoud Al-Aqqad St.31, P.O.Box 2062 Jabal Amman 11181 Amman-Jordan.

Tel : 00 962-6 5002 325 / 5002 326 / 5002 327 /5002 328
Fax : 00 962-6 461 23 53
E-mail: embassy.amman@mfa.gov.tr