#

Bakanlığı Takip Edin:

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü/Uygulamalı Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru, 5 Ağustos 2020

10 ve 12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Sözleşmeli Bilişim Personeli sözlü/uygulamalı sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

B5 Yazılım Geliştirici

Uygulamalı sınav 10 Ağustos 2020 tarihinde 10:00-12:30 ve 14:00-17:30 saatleri arasında, Dışişleri Bakanlığı B Blok Beşir Balcıoğlu ve Mehmet Baydar toplantı salonlarında gerçekleştirilecektir.

Uygulama Sınavı iki bölümden oluşacaktır ve adaylara toplam 120 dakika süre verilecektir. Süre boyunca adayların internet erişimi olmayacaktır. Birinci bölümde adaylardan verilen sorulara ilişkin girdilerden istenilen çıktıları oluşturacak şekilde kod parçalarını bilgisayar başında geliştirmeleri istenilecektir. Bu bölümde C# ya da VB.Net programlama dillerinden birisi kullanılacaktır. Bu bölümde adayların temel programlama bilgisinin yanında veri yapıları ve sıralama algoritmaları gibi ek bilgileri haiz olması beklenmektedir.

İkinci bölümde adaylardan verilen sorulara ilişkin istenilen çıktıları oluşturacak şekilde sağlanan veritabanı üzerinde bilgisayar başında sorgu oluşturmaları istenilecektir. Bu bölümde T-SQL sorgulama dili kullanılacaktır. Bu bölümde adayların temel veritabanı sorgulama bilgisinin ölçülmesi hedeflenmektedir.

Adayların sınav saatinden yarım saat önce C Blok giriş katında hazır bulunmaları beklenmektedir.

Sözlü/Uygulamalı sınav programı için tıklayınız.

Programın sözlü/uygulamalı sınavın akışına göre değiştirilmesi mümkündür.

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek üzere beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

. Başvuru modülüne yüklenmiş olan tüm belgelerin geçerli birer sureti.

- Diploma ve sertifikaların onaylı suretleri veya asılları ile birlikte birer adet fotokopisi.

- E-devlet üzerinden alınmış, doğrulama kodu içeren belgeler.

- Başvuru için gerekli olan ıslak imzalı belgelerin asılları.

Güvenlik Soruşturması işlemleri için:

• Nüfus cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi,

• Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

• Fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Onay bölümü boş bırakılacaktır) ( Form için tıklayınız ),

• Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

• Evli olan adayların,

Eşi Türk olanlar için: Eşlerinin iki adet nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi ve fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu ( Form için tıklayınız ),

Eşi yabancı uyruklu olanlar için: Eşlerinin iki adet pasaport veya kimlik fotokopisi, fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu ( Form için tıklayınız ), ikamet izni olanların ikamet izni fotokopisi ve Türk makamlarından alınmış adli sicil belgesi.

Belgeleri eksik olanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme düzenlenmeyecektir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Dışişleri Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü