Şili'nin Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2018): 298,2 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2018): 24,537 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2018): % 4

Enflasyon Oranı (2018): % 2,32

İşsizlik Oranı (2018): % 6,6

İhracatı (2018): 75,5 milyar ABD Doları

İthalatı (2018): 74,2 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2019): 579,3 milyon ABD Doları

İhracatımız (2019): 343,8 milyon ABD Doları

İthalatımız (2019): 235,5 milyon ABD Doları

Şili, serbest piyasa ekonomisi modelini benimsemiş, siyasi ve ekonomik istikrara sahip, tüm dünya ülkeleriyle serbest ve rekabete dayalı ticaret anlayışıyla hareket eden bir ülkedir. Bölgenin en fazla Serbest Ticaret Anlaşmasına (STA) sahip ülkesidir. Bugüne kadar AB, MERCOSUR, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu toplam 64 ülke ve çeşitli bölgesel ve uluslararası örgütleri kapsayan 26 STA imzalamıştır. Dış ticaretinin büyük bir kısmını Asya-Pasifik, Kuzey ve Güney Amerika bölgeleriyle, ardından da AB ülkeleriyle gerçekleştirmektedir. Başlıca ticaret ortakları Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Brezilya, Japonya, Güney Kore, Arjantin ve Almanya’dır.

Latin Amerika’nın en süratli gelişen ekonomilerinden biri ve dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili’nin ekonomisi başta bakır olmak üzere daha çok maden ihracatına dayanmaktadır. Şili’nin temel ithal kalemleri petrol ve petrol ürünleri, kimyasallar, elektrik ve telekomünikasyon araçları, sanayi makineleri, araçlar ve doğalgazdır.

Tarım, ülke GSYH’sinin de %6’sını oluşturmakta ve ülke ihtiyacının yarısına yakını ülke içi üretim tarafından karşılanmaktadır.

Şili endüstrisi ise genellikle hammadde ile tüketim malları üretimine dayanmaktadır. Temel ürünler; bakır ve diğer mineraller, işlenmiş gıda, deniz ürünleri, demir-çelik, tahta ve ahşap ürünleri, ulaşım araçları ve hazır giyimdir.

Şili, Meksika, Peru ve Kolombiya’yla birlikte, 2012 yılında bir bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü olan Pasifik İttifakı’nı kurmuştur. Ülkemiz 29-30 Haziran 2013 tarihlerinde Kolombiya’nın Villa de Leyva şehrinde yapılan Bakanlar Toplantısında İttifaka gözlemci üye olmuştur

Şili, OECD’nin 31. ve Meksika’dan sonra OECD’ye üye ikinci Latin Amerika ülkesi olmuştur.