SC:7 -;21 Mayıs 2004, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ NAMIK TAN’IN ABD’NİN AFGANİSTAN İÇİN TÜRKİYE’DEN ASKER İSTEĞİ OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN OLARAK KENDİSİNE YÖNELTİLEN BİR SORUYA CEVABI;

Afganistan’a ilave asker gönderilmesi konusunda ABD tarafından ülkemize iletilmiş bir asker talebi bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere, Afganistan’da görev yapan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) NATO tarafından devralınmış ve ISAF’ın görev alanı tüm Afganistan çapında genişletilmiştir. Bu itibarla, ISAF bünyesinde daha fazla askere ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca, Afgan Yönetimi 2004 Eylül ayında yapılması planlanan seçimler için, geçici olarak seçim döneminde güvenliğin sağlanmasına katkı sağlamak üzere NATO’dan yardım talep etmiştir. Tüm bu ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla NATO içinde ISAF’ın güçlendirilmesine yönelik planlama çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede, ISAF’a ilave ne gibi katkılar sağlanabileceği hususu tüm NATO üyesi ülkelerce değerlendirilecektir.

Türkiye, Afganistan’ın güvenlik ve istikrarına katkıda bulunma amacına yönelik olarak, halen ISAF’a yapmakta olduğu katkıya ilaveten, bir Bölgesel İmar Ekibi (PRT-Provincial Reconstruction Team) kurma hususunda da niyet beyanında bulunmuştur. Konu üzerinde halen NATO bünyesinde gerekli inceleme ve çalışmalar sürmektedir. PRT kurup kurmayacağımız hususu bu çalışmalar sonucu belli olacaktır.

Önümüzdeki dönemde, ISAF Karargahının muhtelif ülkelere ait, NATO’ya tahsisli, hazır görev kuvveti niteliğindeki karargahlar tarafından devralınması yolunda keza NATO içinde planlama çalışmaları yapılmaktadır. Bu tür Karargahlar arasında İstanbul’daki 3. Kolordu Karargahı da yeralmaktadır. NATO’daki planlama çalışmaları henüz sonuçlanmamış olup, alınmış bir karar bulunmamaktadır.