SC:7 - 17 Şubat 2005, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Cevabı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 14 Şubat 2005 tarihinde yapmış olduğu açıklamada Irak’ta yapılan 30 Ocak seçimlerinin Irak halkının siyasi geçiş sürecine bağlılığını teyid ettiğini, geçiş sürecinin önemli bir etabının tamamlandığını ve BM’nin bu seçimlere teknik ve istişari katkıda bulunarak sorumluluğunu yerine getirdiğini belirtmiş; geçiş sürecinin müteakip aşamaları olan anayasal referandum ve genel seçimlerle ilgili çalışmalarda BM’nin üzerine düşen görevi tam olarak yerine getireceğini belirtmiştir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 16 Şubat tarihli toplantısı sonrasında yayınlanan Başkanlık açıklamasında da seçimlerin geçiş sürecinin önemli bir merhalesini oluşturduğu vurgulanmış, Güvenlik Konseyi’nin, Irak’ın bağımsızlık, egemenlik, siyasi birlik ve toprak bütünlüğüne bağlılığı yinelenmiştir.

Başkanlık açıklamasında ayrıca, geçiş sürecinin bu aşamasında Irak halkının tüm kesimlerinin siyasi sürece mümkün olan azami ölçüde katılmasının, keza anayasal sürecin kapsayıcı, katılımcı ve şeffaf kılınması için gereken adımların atılmasının önemi vurgulanmıştır.

Konsey, Irak Geçiş Hükümetine ve Geçiş Parlamentosuna siyasi süreçte ve anayasanın  yazımında tüm Iraklıların katılımının ve seslerini duyurmalarının sağlanması için çağrıda bulunmuştur.

Bu bağlamda Güvenlik Konseyi, BM’nin geçiş sürecinin bu safhasında oynaması gereken öncü role atıfta bulunarak, anayasa yapımında ulusal diyalog ve mutabakatın desteklenmesini istemiştir.

Konsey ayrıca, terör ve şiddet eylemlerini kınamış ve bu yola  tevessül eden tüm unsurları silahlarını bırakarak sürece katılmaya davet etmiştir.

Seçimlerin geçiş sürecinde öngörülen takvime uygun olarak gerçekleşmiş olduğunu, eksiklik ve sorunlara rağmen, sonuçların, Irak halkının demokratik rejim arayışını teyid ettiğini muhtelif açıklamalarımızda belirtmiş olduğumuz malumdur.

Gerek BM Genel Sekreteri’nin, gerek Güvenlik Konseyi’nin, Irak’taki geçiş sürecinin önümüzdeki aşamalarında  Birleşmiş Milletlerin daha aktif rol üstlenmesine ilişkin beyanlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Güvenlik Konseyi Başkanlık açıklamasında komşu ülkelere ilişkin mülahazalara yapıcı bir biçimde atıfta bulunulmuş olmasını da önemle not ediyoruz.

Türkiye, Irak’ta halkı ve uluslararası toplumla barışık, hukuka saygılı, adil ve demokratik bir rejime geçiş sürecini önümüzdeki dönemde de desteklemeye devam edecektir. Ülkemiz bu doğrultuda, Irak Geçiş Hükümeti ve kardeş Irak halkının tüm kesimleriyle yapıcı diyaloğunu, keza komşu ülkeler ve uluslararası toplumla işbirliğini geliştirerek sürdürecektir.