SC:6 - 25 Şubat 2008, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü´nün Bir Soruya Cevabı

Türkiye, birçok sıkıntı ve krizin hüküm sürdüğü Orta Doğu bölgesinde diyalog ve karşılıklı anlayış ortamı yaratılmasının, bölgenin istikrar ve huzuruna giden yolda hayati önem taşıdığına inanmaktadır. Bu meyanda, son dönemde İranlı yetkililerin İsrail’e yönelik bazı yapıcı olmayan ifadeleri üzüntüyle müşahede edilmektedir.

Türkiye, Orta Doğu’da uzlaşı ve diyalog yoluyla huzur ve istikrar ortamının tesisine destek ve katkılarını sürdürecektir. Bu bağlamda, bölgedeki sorunların temelinde yatan İsrail-Filistin ihtilafının çözümü ile tanınmış ve güvenli sınırlar içinde İsrail’le yanyana yaşayacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulması doğrultusundaki çabaların içinde aktif biçimde yeralmaya da devam edeceğiz.

Diğer bölge ülkelerinin de, başta İsrail-Filistin ihtilafı olmak üzere bölgedeki sorunların çözümü ve kalıcı barışın biran önce tesisi yönünde yapıcı bir tutum izlemelerini ve uluslararası toplumun tüm üyelerine karşı gösterilmesi gereken saygıyla bağdaşmayan davranışlardan kaçınmalarını önemle bekliyoruz.