SC:5 - 4 Şubat 2005, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın Bugünkü Milliyet Gazetesinin Manşetinde Yer Alan Türkiye´nin Kürtleri Desteklediği ve Bir Iraklı Kürtün Irak´ta Cumhurbaşkanı, Başbakan veya Meclis Başkanı Olmasına Sıcak Baktığı Yolundaki Haber Hakkında Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Cevabı

Türkiye Irak’ta demokratik sürecin  demokrasinin evrensel usul ve kurallarına uygun olarak tesis edilmesini desteklemektedir. Bu süreç içinde dikkat edilmesini ve özen gösterilmesini ısrarla istediği hususlar Irak halkını oluşturan tüm etnik grupların haklarına saygılı olunması, bir etnik grubun diğeri veya diğerleri üzerinde hakimiyet kurmak amacıyla yukarıda sözü edilen demokrasi usul ve kurallarının dışına çıkmamasıdır. Bunun dışında, Irak’taki siyasi süreç Irak halkını ve bu halkın katmanlarını oluşturan toplumları ilgilendirir. Öte yandan, Türkiye’nin Irak konusunda öteden beri dile getirdiği hassasiyetler de sadece Irak’ın iç işi addedilmesi mümkün olmayan ve tüm bölgenin dengelerini bozabilecek uluslararası konularla ilgilidir. Bu konulardaki hassasiyetlerimizi her forumda dile getirmeye ve takibe devam edeceğiz.