SC:3 - 28 Ocak 2005, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın Kendisine Irak Türkmenlerinin Seçimlere Katılımı ve Kerkük Hakkında Yöneltilen Bir Soruya Cevabı

Irak Türkmen toplumu, tarih boyunca uğramış olduğu adaletsizliklerin bilinci içerisinde, ancak, haklarını Irak’ın birlik ve bütünlüğü içinde arama sorumluluğuyla hareket ederek 30 Ocak seçimlerine katılma kararı almıştır. Türkmen liderliği, geçmişte Irak yönetimlerinin işlemiş oldukları hataların ve uygulanan yanlış politikaların yeni dönemde tekrarlanmayacağını ve bu politikaların Irak toplumunda yolaçtığı tahribatın onarılarak yaraların sarılacağını  ümid etmek istemektedir.

Müdahale sonrası dönemde, Irak’da ırk ve mezhep ayrımcılığına dayalı bazı görüşlerin ön plana çıkartılmak istendiğini, keza, geçmişin adaletsizliklerinin düzeltileceği söylemiyle yeni ve daha vahim haksızlıklara yol açabilecek aşırı talep ve iddiaların ortaya atıldığını gözlemlemekteyiz. Irak’ın hassasiyet arzeden sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlardan bir kısmının Irak’ın ötesinde, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği ilgilendiren boyutları da bulunmaktadır. Kerkük’ün gelecekteki statüsü ve bu kentin çoğulcu karakterinin korunması ifade etmiş olduğum hassasiyetler arasında yer almaktadır.

Irak halkının farklı katmanları arasında husumet tohumları ekebilecek, Irak’ı arzu edilmeyen bir anarşi, istikrarsızlık ve iç çatışma ortamını sürükleyebilecek söylem ve teşebbüslerden özenle kaçınılması gerektiğini tüm taraflara ve ilgililere bir defa daha önemle hatırlatmayı görev addediyoruz.