SC:24 -;01 Aralık 2004, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan’ın Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Cevabı

2000 yılında ülkemize getirilen ve 6 Eylül 2004 tarihinde İskenderun limanı açıklarında batan m/v Ulla adlı geminin içerisinde bulunan tehlikeli atık nitelikli yükün denizden çıkarılmasından sonra İspanya’ya geri gönderilmesi hususunda İspanya ile ülkemiz arasında bir anlaşmazlık bulunduğu yönünde son günlerde basında bazı haberlerin yer aldığı görülmüştür.

Sözkonusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, önümüzdeki günlerde atığın denizden çıkarılmasını müteakip İspanya’nın sözkonusu atığı geri almak üzere gerekli tedbirleri alması konusunda mutabakata varılmıştır.