SC:23-19 Haziran 2005 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan'ın; Yukarı Karabağ'da 19 Haziran 2005 Tarihinde Yapılacak olan Parlamento Seçimleri Konusunda Kendisine Yöneltilen bir Soruya Cevabı

Yukarı Karabağ sorunu, Güney Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasını ve bölge ülkeleri arasında iyi komşuluk ve işbirliği ortamının tesis edilmesini engelleyen etkenlerin başında gelmektedir.

Türkiye, sözkonusu sorunun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü içerisinde ve uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda, diyalog yoluyla kalıcı bir çözüme kavuşturulması gerektiğine inanmakta ve bu yöndeki çözüm çabalarına destek vermektedir.

 Halen Ermeni kuvvetlerinin işgali altında bulunan Yukarı Karabağ’da bu defa yapılması planlanan Parlamento seçimleri, uluslararası hukuk ilkelerinin, BM, AGİT ve Avrupa Konseyi prensiplerinin ihlali anlamına gelmektedir. Türkiye, hukuka aykırı durumu meşrulaştırma çabaları olarak gördüğü bu tür tek taraflı girişimlerin Yukarı Karabağ sorununa barışçı bir çözüm bulunması amacıyla yürütülmekte olan çabalara katkıda bulunmayacağını değerlendirmekte ve bu seçimleri gayrimeşru addetmektedir.