SC:21 -;3 Kasım 2004, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan’ın Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Cevabı;;

Bazı basın organlarında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Interpol bülteniyle aranmakta iken, ahiren Ukrayna’da yakalanan Haluk Kırcı’nın üzerinde çıkan ve “1. derece Maliye Uzmanı” ünvanıyla Remzi Bulut adına anılan Bakanlık tarafından 1995 yılında düzenlenmiş olan hususi pasaportun, 1999 ve 2004 yıllarında Hamburg Başkonsolosluğumuz tarafından temdit edildiği ve her iki uzatımla ilgili olarak, Bakanlığımızca İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulmadığı şeklindeki iddialara yer verildiği görülmektedir.

Haberlerde iddia edilen her iki uzatma işlemi ile ilgili olarak Bakanlığımız ilgili birimlerinde herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Ayrıca, sözkonusu temdit işlemlerinin yapıldığı iddia edilen tarihlerde, Başkonsolosluklarımızın hususi pasaport temdit yetkisi bulunmamakta idi.

İçişleri Bakanlığı’ndan alınan tamamlayıcı bilgiler ışığında Hamburg Başkonsolosluğumuza  gerekli araştırmanın yapılması yönünde talimat verilmiştir. Anılan Başkonsolosluğumuzca yapılan araştırma sonucunda, Remzi Bulut adına kayıtlı hususi pasaporta 1999 ve 2004 yıllarında herhangi bir temdit işleminin yapılmadığı teyiden belirlenmiştir.