SC:20;- 30 Ekim 2004,;Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan’ın 30 Ekim 2004 Tarihli Cumhuriyet Gazetesinde “Kerkük’e Müdahale Planı” Başlığıyla Yayınlanan Haber; İle İlgili Olarak Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Cevabı;

Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğünün ve ulusal birliğinin korunması yönündeki politikası bellidir. Türkiye’nin Kerkük konusunda dile getirmekte olduğu hassasiyet ve endişeler bu çerçevededir ve Kerkük’e ilişkin görüşlerini, başta Irak Geçici Hükümeti olmak üzere, Irak’taki bütün taraflara ve uluslararası topluma açıklıkla ifade etmektedir.

Irak’taki genel durumun Milli Güvenlik Kurulu’nun 27 Ekim 2004 günü yapılan olağan toplantısında ele alınmış olduğu esasen kamuoyuna duyurulmuştur. Anılan toplantı sonrasında açıklandığı gibi, toplantıda, Irak’taki siyasi geçiş süreci ve güvenlik durumu ayrıntılı olarak değerlendirilmiş, Türkiye’nin Irak’ta istikrarın tesisine ve bütün kesimlerin tam katılımıyla sonuçlandırılması hedeflenen siyasi sürece destek olacağı vurgulanmıştır.

Türkiye’nin anlayışı, Irak’ta karşılaşılabilecek en kötü ihtimallere tepki vermeye değil, bu ihtimallerin şimdiden bertaraf edilmesi için Iraklılar ve uluslararası  toplumla birlikte çalışılmasına dayanmaktadır.