SC:19 - 30 Mayıs 2005, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın 29 Mayıs 2005 Günü Fransa´da Gerçekleştirilen Avrupa Anayasası Referandumu Hakkında Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Cevabı

29 Mayıs 2005 günü  Fransa’da gerçekleştirilen Avrupa Anayasası referandumunda, Fransız halkı olumsuz oy kullanmıştır.

Avrupa bütünleşmesine giden yol bundan önce de zaman zaman sorunlar yaşamış, ancak Avrupa halkları her seferinde bu sorunları aşmasını bilmiştir. Avrupa Anayasası’nın onay sürecinin de, AB’nin kuruluş felsefesinde esasen varolan derin uzlaşı kültürü ve sağduyu anlayışıyla tamamlanacağına inanıyoruz. 

Referandum kampanyası boyunca Türkiye’nin üyelik süreci bazı çevreler tarafından siyasî malzeme olarak kullanılmışsa da, Fransız halkının Anayasa’ya karşı olumsuz tutum sergilemesini Türkiye’nin üyeliğiyle ilgili değil, Fransa’nın kendi iç dinamikleriyle ilgili bir konu olarak değerlendiriyoruz.

Biz tüm hazırlıklarımızı 3 Ekim’de başlayacak tam üyelik müzakereleri ekseninde yoğunlaştırıyoruz.