SC:18 -;10 Eylül 2004,;Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın ABD Kuvvetlerinin Irak´ın Telafer Kentinde Giriştikleri Harekata İlişkin Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Cevabı;;

ABD kuvvetlerinin Irak’ın Telafer kentinde direnişçilere karşı giriştikleri sınırlı takip harekatının dünden (9 Eylül) itibaren boyut kazanması ve kentin nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan Türkmenler dahil, sivil halkta zayiata yolaçması üzerine, dün resmi bir ziyaret için Estonya’da bulunan Sayın Bakanımız’ın verdiği talimatla Ankara’da ABD Büyükelçiliği, Vaşington’da Beyaz Saray ile Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde üst düzeyde girişimlerde bulunulmuştur. 

Bu girişimlerde Telafer’den gelen haberlerin kaygı verici olduğu ve derin endişeyle karşılandığı vurgulanarak, Telafer’e yönelik harekatın süratle sona erdirilmesi, sivil halkın gözetilmesi, aşırı ve ayrımsız güç kullanılmaması ve halka gıda ve sağlık yardımının ulaştırılması istenmiştir. Hassasiyetimiz karşısında gerekli özeni biran önce göstermelerini beklediğimiz de ABD makamlarına bildirilmiştir. 

Gelişmeler yakından izlenmeye devam olunmaktadır.