SC:18 - 25 Mayıs 2005, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan’ın Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Cevabı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan’ın Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos Başkanlığında Muhtelif Ortodoks Patrikhanelerinin Temsilcilerinin  Katılımıyla, İstanbul’da Yapılan Ortodoks Kiliseleri Uluslararası Konseyi Toplantısına İlişkin Olarak Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Cevabı

Sözkonusu toplantının Ortodoksluğa ait ve Ortodoks kiliselerinin iç işlerini ilgilendiren nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.

Ülkemizin Ortodoks dünyasının kendi bünyesindeki  konulara ve görüş ayrılıklarına taraf olması   sözkonusu olmadığı gibi bu toplantının ülkemiz   açısından herhangi bir sonuç doğurması da mümkün değildir.

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Rum Ortodoks vatandaşlarımıza verdiği ruhani hizmeti, herhangi bir müdahale ve ayrımcılığa maruz kalmadan  sürdürmektedir.

Bahsekonu toplantının İstanbul’da yapılması  Türkiye’nin  Patrikhaneye atfedilen ‘’Ekümeniklik’’ sıfatına ilişkin bilinen  görüş ve tutumunda bir değişiklik  anlamına gelmemektedir.