SC:15 -;03 Ağustos 2004, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın, Yukarı Karabağ´da Ağustos Ayında Yapılması Planlanan Belediye Seçimleri İle İlgili Olarak Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Cevabı

Yukarı Karabağ sorunu, halihazırda Güney Kafkasya’daki istikrarsızlık unsurlarının başında gelmekte, bölgede iyi komşuluk ve işbirliği ortamının tesisinin ve bölgenin uluslararası camia ile entegrasyonunun önünde bir engel olmaya devam etmektedir.

Yıllardır çözüm bekleyen bu sorunun, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı yollardan hallini destekleyen Türkiye, çözüm çabalarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu çeşitli vesilelerle açıklamış bulunmaktadır.

Ağustos ayında Yukarı Karabağ’da yapılacak olan belediye seçimlerinin, uluslararası hukuk ilkelerinin, BM, AK ve AGİT prensiplerinin ihlali anlamına geldiğinde şüphe bulunmamaktadır.

Türkiye bu seçimleri gayrımeşru addetmekte ve Yukarı Karabağ’daki hukuka aykırı durumun meşrulaştırılmasına yönelik çabalar olarak yorumlanan bu tür tek taraflı girişimlerin, soruna barışçıl çözüm bulunmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağını değerlendirmektedir.