SC:15 - 19 Nisan 2005, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın;Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Cevabı

Irak’ta yeni hükümeti oluşturma çalışmalarının henüz sonuçlanmamış olması, ayrıca, Irak Geçiş Hükümeti’nin müstakbel Başbakanı İbrahim El Caferi’nin de davetimize icabeten Irak’a Komşu Ülkeler 8. toplantısına  katılmayı ve Bakanlara hitabetmeyi arzuladığının öğrenilmiş bulunması muvacehesinde, 19 Nisan tarihinde yapılması öngörülen  sözkonusu toplantının kısa bir süre ertelenmesi uygun görülmüştür.

Erteleme kararımız tüm ilgili taraflara iletilmiştir. Toplantı, Irak’ta hükümet kurma çalışmalarının sonuçlanmasına bağlı olarak, komşu ülkeler başkentleriyle yapılacak eşgüdüm çerçevesinde belirlenecek yeni takvime uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Seçilmiş Irak hükümetinin de katılımıyla düzenlenecek olan Irak’a Komşu Ülkeler 8. toplantısı, bölge ülkelerinin Irak’taki siyasi sürece desteğinin teyid edilmesi, seçimlerden sonra meydana gelen gelişmelerin gözden geçirilmesi ve siyasi sürecin bundan sonraki aşaması hakkında görüş alışverişi yapılması bakımlarından değerli bir fırsat oluşturacaktır.