SC:14 - 13 Nisan 2005, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan´ın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü´nün; Sağlık ve Tüketicinin Korunmasından Sorumlu AB Komiseri ile Yaptığı Görüşmeye İlişkin Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Cevabı

Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Sami Güçlü’nün sağlık ve tüketicinin korunmasından sorumlu AB Komiseri Marcos Kypriyanu ile görüşmesinin Türkiye’nin Kıbrıs politikası ya da Kıbrıs sorunu ile ilgisi bulunmamaktadır.

Sayın Güçlü, adıgeçenle, AB Komisyonu’ndaki görevi ve  AB’ni temsil sıfatıyla görüşmüştür. Zira,  Komiserler geldikleri ülkeyi değil, Komisyonu ve AB’ni temsil etmektedirler.

Türk yetkililerin, 3 Ekim’de tarama süreciyle başlayacak olan müzakereler sırasında, AB Komisyonu ve Komiserler ile yapacakları temasların da bu çerçeve içerisinde görülmesi isabetli olacaktır.