SC:11 -;2 Temmuz 2004, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ NAMIK TAN’IN IRAK’TAKİ ATEŞKES İZLEME GÜCÜ’NÜN GÖREVİNİN SONA ERMESİİLE İLGİLİ OLARAK KENDİSİNE YÖNELTİLENBİR SORUYA CEVABI;

Bilindiği gibi, Ateşkes İzleme Gücü, Irak’ın kuzeyinde KDP ve KYB arasında meydana gelmiş olan çatışmalardan sonra sağlanan ateşkesi izlemek üzere, 1997 yılında, Türkiye, ABD ve İngiltere’nin girişimiyle kurulmuştu.

Aradan geçen dönemde, Ateşkes İzleme Gücü Irak’ın kuzeyinde huzurun sağlanması yönünde önemli bir işlev görmüş, bu Gücün başarısı bölgedeki ilgili iki grup tarafından da memnunlukla teslim edilmiştir.

Bu işlevin olumlu bir şekilde yerine getirilmesiyle, Ateşkes İzleme Gücü’nün görevi sona ermiş bulunmaktadır. Bu Güç esas itibariyle Silahlı Kuvvetlerimiz’in katkısıyla eğitilen Iraklı mahalli personelden oluşmaktadır. Bu yetişmiş personelin Irak’ın yeni kurulmakta olan güvenlik yapılarında istihdam edilebileceği anlaşılmaktadır.