SC:1 -;14 Ocak 2005, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan’ın 14 Ocak 2005 Tarihli Posta Gazetesinde “Avrupa Mahkemesinde İki Saatli Bomba Var” Başlığıyla Yayınlanan Haber İle İlgili Olarak Kendisine Yöneltilen Bir Soruya Cevabı;

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılmış olan mülkiyet konulu Rum başvuruları bağlamında KKTC’de kurulmuş olan Tazmin Komisyonu’nun haklarında “çıkar çatışması” iddiası bulunan tüm üyeleri görevlerinden ayrılmış, yerlerine yeni üyeler atanmış ve bu durum AİHM’ye bildirilmiştir. Tazmin Komisyonu’nda yabancı üye görevlendirilmesi KKTC’de yasa değişikliği gerektiren bir konudur. Bu yönde bir atamanın gerekli olup olmadığının KKTC Hükümeti tarafından değerlendirildiği öğrenilmiştir.

AİHM önünde bekleyen “köye dönüş” konulu başvurular bağlamında iç hukuk yolu oluşturulması amacıyla çıkarılan Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 22 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan ve 20 Ekim 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik uyarınca Zarar Tespit Komisyonları kurulmuş ve işlemeye başlamıştır. Komisyonlara yapılan çok sayıda başvuru incelenmektedir.