SC: 31, 15 Eylül 2010, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Bir Soruya Cevabı (BM Genel Kurulunun Kosova Hakkındaki Kararı Hk.)

Uluslararası Adalet Divanı’nın 22 Temmuz tarihinde Kosova hakkında yayınladığı istişari görüşe dair bir kararın 9 Eylül günü BM Genel Kurulu’nda oydaşmayla kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Kararın kabul edilmesini Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerde yeni bir safhaya girilmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Priştine ve Belgrad arasında başlayacak bir diyalogun Balkanlarda barış, istikrar ve refahın pekiştirilmesine yönelik temel önceliğimizi destekleyeceğine inanıyoruz.

Türkiye, Sırbistan’la ilişkilerine büyük önem vermekte ve bu ülkeyi bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın pekiştirilmesi için kilit ülkelerden biri ve iyi bir ortak olarak görmektedir.

Türkiye, Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biridir. Kosova’nın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve istikrarına büyük önem atfetmekteyiz. Kosova’nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yönelimini destekliyoruz.

Türkiye’nin Balkanlar’da barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik katkısı artarak devam edecektir.