SC: 26, 3 Ağustos 2010, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Bir Soruya Cevabı

Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve Suriye Cumhurbaşkanı Esad 30 Temmuz 2010 günü Beyrut’u birlikte ziyaret ederek, Lübnan Cumhurbaşkanı Sleiman’ın iştirakiyle üçlü bir zirve gerçekleştirmişlerdir. Zirve toplantısından sonra yayımlanan Ortak Bildiri’de, liderlerin Lübnan’daki ulusal uyumun ve iç istikrarın güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundukları, Lübnan’ın kendi çıkarlarına öncelik verilmesi gereğine işaret ettikleri, çatışmaların yaşandığı günlere geri dönülmemesini teminen, mevcut sorunların çözümünde Lübnan’daki Ulusal Birlik Hükümeti ile anayasal kurumlara başvurulması çağrısı yaptıkları belirtilmektedir.

Ülkemiz üçlü zirveyi memnuniyetle karşılamakta, Lübnan’da istikrar ve barışın korunmasına yönelik olarak zirve sonunda yayımlanan açıklamayı desteklemektedir. Ülkemiz her zaman, Lübnan’ın barış ve istikrarının tüm bölge için kritik önemi haiz olduğunu söyleyegelmiştir ve bu çerçevede girişimlerini sürdürmektedir.

Türkiye, mevcut sorunların bölge ülkeleri tarafından sahiplenilmesini desteklemekte ve teşvik etmektedir. Sözkonusu üçlü zirvenin bu anlayışa güzel bir örnek teşkil ettiğine inanıyoruz.

Arap dünyasının öndegelen ülkelerinden olan ve ülkemizin de mükemmel seviyede ikili ilişkiler yürüttüğü Suudi Arabistan ve Suriye’nin dost ve kardeş Lübnan’da biraraya gelmesinin, sadece bu ülkeler arasındaki ilişkiler bakımından değil, aynı zamanda bölge meselelerinde işbirliği açısından önemli bir gelişme teşkil ettiğine inanıyoruz.

Lübnan’ın istikrarı ve herkesin buna katkısı büyük önem arzetmektedir. Bölgenin içinden geçtiği kritik ve hassas dönemde Lübnan’ın sınırlarında yaşanabilecek bir istikrarsızlığın, bölge genelinde olumsuz yansımaları olabilecektir. Bu bağlamda, Lübnan-İsrail sınırında 3 Ağustos 2010 günü yaşanan çatışmalardan derin üzüntü ve endişe duyulmaktadır. Tüm tarafları itidalle hareket ederek, bölgedeki barış ve istikrar çabalarına katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Ülkemiz, Lübnan’da Başbakan Hariri liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti’ne kuruluşunun başından beri destek vermiştir. Lübnan’ın kalıcı barış ve istikrar ortamına kavuşmasını teminen, burada görev yapan UNIFIL’e katkılarımız ve ülkenin yeniden imarına ve ekonomik kalkınmasına yönelik yardımlarımız sürmektedir.