Sayın; Selim R. Sarper'in Özgeçmişi

Esad Rauf beyin oğludur. 1315 senesinde İstanbul'da doğmuştur. 1918 de Lise ve bakaloryayı Almanya'da üniversite öğrenimini Ankara Hukuk Fakültesinde tamamlamış, 1923 de Adana Lisesinde Fransızca öğretmenliği yapmış, 1925 de Şark İstiklal Mahkemesi Zabit Katibi olmuş, 1927 de Dışişleri Bakanlığında Mütercim olmuş, 1928 de Odessa Konsolos Muavini, 1929 da Moskova Büyükelçiliği III. Katibi, II. Katibi, 1931 de Özel Kalem Müdürlüğünde II. Katip, 1933 de Gümülcine Konsolosu, 1935 de Odessa Konsolosu, 1937 de Berlin Konsolosu, 1938 de 2. Dairede Şube Müdürü, 1939 da Bükreş Elçiliği Müsteşarı, Bakan Özel Kalem Müdürü, 1940 da Basın Yayın Genel Müdürü, 1944 de Moskova Büyükelçisi, 1946 da Roma Büyükelçisi, 1947 de Birleşmiş Milletlerde Büyükelçi Daimi Temsilci (21 Kasım 1947 de Birleşmiş Milletler Ticaret İşbirliği Konferansına Delegasyon Başkanı olarak katılmıştır.), 1957 de NATO Daimi Konseyi nezdinde Türkiye Daimi Delegesi, 1960 da Büyükelçi Genel Sekreter, 20.11.1960 da açıktan Dışişleri Bakanı olarak atanmış, 20.11.1961 den 16.03.1962 ye kadar İstanbul Milletvekili sıfatıyla Dışişleri Bakanlığı görevini yerine getirmiştir.

Bildiği yabancı diller : Almanca, Fransızca, İngilizce