Sayın Yusuf Kemal Bey'in Özgeçmişi
Yusuf Kemal Bey 

1878 Boyabat'ta doğmuştur.

Kadı (Naip) Hasan Raci Efendi’nin oğludur. Önce Kuleli İdadisi’ne girmiş, sağlık nedenleri ile Askeri Tıbbiye’ye nakledilmiş; burada öğrenimine devam ederken hürriyet için çalışan arkadaşlarını ele vermediğinden hapsedilmiştir. Fizan'a sürülmek üzere iken sakatlığı ve bazı girişimler üzerine çürüğe ayrılmıştır. Bir süre memleketinde kaldıktan sonra İstanbul'a gelerek Mektebi Hukuk’a girmiştir. 1904’te buradan mezun olduktan sonra Paris Hukuk Fakültesi Ulumu Siyasiye ve İktisadiye şubesinde doktorasını vermiştir. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

1898’de Boyabat Mal Müdürü Refikliğine tayin edilmiş, 1899’da istifa etmiştir. Mektebi Hukuktan mezun olduktan sonra 1904’te avukatlığa başlamış, aynı zamanda Hukuk Fakültesinde Ceza Hukuku Muallim Muavinliğine, daha sonra Muallimliğe tayin edilmiştir. 1908 yılında Meşrutiyetin ilanı ile Kastamonu mebusluğuna seçilmiş, 7 Kasım 1908’de istifa ederek 30 Eylül 1909 tarihinden 31 Ağustos 1914 tarihine kadar Avrupa'da Talebe Müfettişliğinde bulunmuştur. 1 Haziran 1915’te Müfettiş Umumiliğine, 23 Kasım 1915’te Adliye Nezareti Müsteşarlığına tayin edilmiş, I. Dünya Savaşının bitmesiyle tekrar Kastamonu Mebusu olmuş, İstanbul'un işgal edilmesi üzerine Ankara'ya gelerek Büyük Millet Meclisine katılmıştır. Hariciye Vekili Bekir Sami Bey’le birlikte Murahhas olarak Moskova'ya gitmiş ve daha sonra ikinci defa Heyeti Murahhas Reisi olarak 16 Mart 1921’de Moskova'ya giderek Dostluk Muahedesini akdetmiştir. 30 Mart 1920’de Adliye Vekili, 15 Mayıs 1921’de Hariciye Vekili seçilmiştir. 02 Ekim 1922’de istifa etmiş, 1923’te Londra Mümessilliğine tayin olmuş, bilahare Sefirlik ile Milletvekilliğinin bir arada yapılamayacağına dair alınan karar üzerine Milletvekilliğini tercih etmiştir. 1930 senesinde ikinci defa Adliye Vekilliğine tayin olunmuş, 1933’te istifa etmiştir. 1961’de Temsilciler Meclisinde Milletvekili olmuştur.