Sayın Tevfik Rüştü Aras'ın Özgeçmişi
Tevfik Rüştü Aras 

Hasan Rüştü beyin oğludur. 1883 de Çanakkale'de doğmuştur. İlk öğrenimini İzmir'de Lise öğrenimini Üsküp'de yapmış, İstanbul'da Numune-i Trekki Mektebine girmiş ve buradan birincilikle mezun olmuştur. Beyrut'ta Fransız Laik Mektebine devam etmiş ve Beyrut Tıbbiye Mektebinden mezun olmuştur. Fransızca bilir, bir süre İzmir'de Sedat ve İttihat gazeteleri başyazarlığını yapmıştır.

2 Mayıs 1908 den 31 Ekim 1909'a kadar İzmir Gureba hasta hanesi doğum doktoru, 2 Şubat 1909 dan 30 Eylül 1911 tarihine kadar Selanik Vilayeti Sıhhiye Müfettişliğinde, 1 Ekim 1911 den 8 Kasım 1911 e kadar Genel Sıhhiye Müfettişliğinde, 10 Aralık 1912 tarihine kadar Hıfzısıhha Emrazı Sariye Encümeni azalığı ile 10 Ocak 1912 de Meclisi Umuru Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye azası olmuş, 1 Eylül 1912 den 31 Aralık 1912'e kadar Üsküp Hilaliahmer hasta hanesi Baştabipliğine, 1 Ocak 1912 den 1 Nisan 1913 tarihine kadar Çanakkale hasta hanesi Baştabipliğine, 1 Mart 1913 den 31 Mart 1913 tarihine kadar Sağlık Genel Müdürlüğü I. Müfettişliğine, 1 Mart 1913 den 2 Şubat 1914 tarihine kadar Hıfzısıhha Şubesi Müdür Muavinliğinde, 2 Şubat 1914 den 28 Şubat 1915'e kadar Teftiş Kurul Başkanlığında, 1 Mart 1916 dan 28 Haziran 1917'e kadar Genel Müfettişlikte, 28 Haziran 1917 den 28 Haziran 1918'e kadar Yüzbaşılık Rütbesi ile I. Ordu Hıfzısıhha Müşavirliğine, 29 Haziran 1918 den 30 Haziran 1920 ye kadar Yüksek Sağlık Meclisi üyeliğinde bulunmuş ve 1920 de İstanbul'dan Eskişehir'e geçerek Kuva-i Milliye ye katılmıştır. 1920 den 10 Ağustos 1923 tarihine kadar Menteşe Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapmıştır. 6 Kasım 1923 de Sağlık Bakanı, 15 Nisan 1923 de ikinci defa Sağlık Bakanı, 11 Ağustos 1923 den 31.10. 1927 kadar İzmir Milletvekili, 29 Ağustos 1923 de Türkiye Yunanistan Mübadele Komisyonu Başkanı, 4 Mart 1925 de Dışişleri Bakanı olmuştur.
11 Kasım 1938 de Bakanlar Kurulunun istifası üzerine Hariciye vekilliğinden ayrılmış, 1939 da Londra Büyükelçisi olmuş ve 1942 Şubat ayında emekliye ayrılmıştır.

Kırmızı - Yeşil İstiklal Madalyası vardır.