Sayın Şükrü Saraçoğlu'nun Özgeçmişi
Şükrü Saraçoğlu 

Mehmet Tevfik Ustanın oğludur. 1 Ocak 1887 de Ödemişte doğmuştur. İlk öğrenimini ve Rüştiyeyi Ödemişte tamamlamış, 1906 da İzmir İdadisinden, 1909 da Mektebi Mülkiyeden Mezun olmuştur. Aydın Vilayeti maiyet memurluğu, İzmir Sultanisi matematik öğretmenliğini, İttihat ve Terakki Ticaret Mektebi müdürlüğünü yapmış daha sonra öğrenim için önce Belçika sonra Cenevre'ye gitmiştir.

Cenevre Üniversitesi İktisadi ve Siyasi İlimler şubesinden mezun olmuştur. Milli Mücadeleye katılmış Kuşadası, Aydın, Nazilli bölgelerinde faaliyet göstermiş, İzmir Millet Vekili olarak İstanbul Meclisine katılmıştır. İstanbul'un işgali üzerine 1923 de Türkiye Büyük Millet Meclisine İzmir Milletvekili olarak katılmıştır.

1925 de Fethi Okyar Hükümetinde Milli Eğitim Bakanı, Fethi Okyar Hükümetinin istifası üzerine Muhtelit Mübadele Komisyonu Türk Heyeti Başkanı olmuştur. 1927 de İsmet İnönü Hükümetinde Maliye Vekili olmuş, 1933 de Adliye Bakanı olmuş, 1938 de Celal Bayar ve Refik Saydam Hükümetinde Hariciye Vekili olmuş 1942 tarihine kadar bu görevde kalmıştır.
Refik Saydam'ın vefatı üzerine 9 Temmuz 1942 de Başbakan olmuş ve 1946 da hastalığı dolayısıyla Başbakanlıktan çekilmiş ve 1950 tarihine kadar İzmir Millet Vekilliği yapmıştır. vefat etmiştir.

Fransızca ve İngilizce bilmektedir.