Sayın İsmail Safa Giray'ın Özgeçmişi (Haziran 1991)

1931 - İzmir, üç çocuklu, evli.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu.

Hidroelektrik Enerji, Planlama Sanayi, Anadolu Makine Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi Murahhas Aza ve Genel Müdür olarak görev yapmış ve XVII, XVIII ve XIX uncu dönem İstanbul Milletvekili, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 23.06.1991 - 21.11.1991 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Bildiği yabancı diller : İngilizce