Sayın Hikmet Çetin'in Özgeçmişi (Kasım 1991)
Hikmet Çetin

Sayın Hikmet Çetin'in Özgeçmişi (Kasım 1991)

1937 - Lice (Diyarbakır)

Ankara Atatürk Lisesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezunu.

1960 da Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, 1962 de 4 aylık bir süre için Hollanda'ya gitmiştir.

1964 -1965 yıllarında A.B.D.'ne giderek "Kalkınma İktisadı" konusunda master yapmış, 1966 yılında da Dış Ticaret Hadleri konusunda bir tez hazırlayarak Devlet Planlama Teşkilatı uzmanı olmuştur.

Birinci, ve ikinci beş yıllık kalkınma planlarının hazırlanmasında sorumlu uzman olarak çalışmış, 1968 yılında Planlama Modelleri konusunda eğitim ve araştırma yapmak üzere A.B.D.'deki STANFORD Üniversitesine gitmiştir.

Amerika dönüşün askerlik hizmetini bitirmiş, 1971 yılında da "Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Planlama Daire Başkanı" görevine getirilmiştir. 1977 yılında Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul Milletvekili oluncaya kadar Daire Başkanı görevini yürütmüştür. 1968 - 1972 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Part-Time öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

Üniversite öğrencisi iken C.H.P.'ne girmiş ve 1957-1960 yılları arasında C.H.P. Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevini yürütmüş, İstanbul Milletvekili iken 1978 - 1979 yıllarında Ecevit Hükümetinde Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

12 Eylül 1980'den sonra bir süre Kalkınma Planlarına danışmanlık yapmak üzere Kuzey Yemen'e gitmiştir.

Siyasal faaliyetlere izin verildikten sonra SODEP'in kuruluş çalışmalarına katılmıştır.

1986 ara seçimlerinde İstanbul 6. Bölgeden SHP adayı olmuş, 1987 yılında SHP İstanbul İl Başkanı görevini yürütmüştür.

29 Kasım 1987 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili seçilerek yeniden TBMM'ne girmiştir. İki yıl süre ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yapmış ve bilahare SHP Genel Sekreterliği görevinde Bulunmuştur.

20 Kasım 1991 tarihinde yapılan seçimlerden sonra kurulan koalisyon Hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevine atanmış ve 21.11.1991 -27.07.1994 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Bildiği yabancı diller : İngilizce.

Evli ve iki çocuk sahibidir.