Sayın Hasan Esat Işık'ın Özgeçmişi
Hasan Esat Işık 

1916 - İstanbul, evli bir çocuklu eşinin adı : Ümit

Galatasaray Lisesi, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu.

1940 da Protokol Dairesinde Aday Meslek Memuru, III. Katip olarak görev yapmış, 1941 de askerlik hizmeti nedeniyle ayrılmıştır.

1944 de Protokol Dairesinde III. Katip, 1945 de Paris Başkonsolosluğunda Kançılar, Muavin Konsolos, Konsolos, 1949 Ticaret ve İktisat Dairesinde Şube Müdürlüğünü Tedvire Memur, Şube Müdürü, l950 de Milletlerarası Ekonomik İşbirliği Dairesinde Şube Müdürü, 1951 de Bükreş Büyükelçiliğinde Başkatip, Orta Elçilik Müsteşarı, 1952 de Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Müsteşar, 1954 de Ticaret ve Ticari Anlaşmalar Dairesinde Şube Müdürü, Genel Müdür, 1957 de Genel Sekreter Ekonomik İşler Yardımcılığında Genel Sekreter Yardımcısı, 1960 da Genel Sekreter nezdinde I. Sınıf Orta Elçi, 1962 de Brüksel Büyükelçiliğinde Büyükelçi, 1964 de Moskova Büyükelçiliğinde Büyükelçi olarak görev yapmıştır.

1965 de Yüksek Müşavir, 1966 da Moskova Büyükelçiliğinde Büyükelçi, 1968 de Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçi olarak görev yapmıştır. 14/10/1973 tarihinde Bursa Milletvekili seçilerek Bakanlıktan ayrılmıştır.

Hasan Esat Işık 23/02/1965-22/10/1965 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Bildiği yabancı diller : Fransızca