Sayın Feridun Cemal Erkin'in Özgeçmişi
Feridun Cemal Erkin 

Mehmet Cemal beyin oğludur. 1899 senesinde İstanbul'da doğmuştur. 1920 de Galatasaray Lisesinden ve 1925 de Paris Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1916-1918 tarihlerinde askerlik hizmetini tamamlamış, 1920 de İstanbul Düyunu Umumiye İdaresi Muhasebeci yardımcısı, 1926 da Muhtelif Mübadele Komisyonu Türk görüşme heyeti Başkatibi olarak görev yapmış, 1928 de Londra Büyükelçiliğinde Başkatip, 1929 da Siyasi Müşavirlik Mümeyyizi, 1932 de I. Daire 3. Şubede görev yapmış, 1934 de Berlin Büyükelçiliğinde Orta Elçi, Büyükelçilik Müsteşarı, 1937 de İktisat ve Ticaret Dairesi Şefi, 1938 de Berlin Başkonsolosu, 1939 da I. Daire Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

1942 de Umumi Katip 1. Muavinliğine, 1945 de Büyükelçi, Umumi Katipliğe tayin edilmiştir. 1947 de Roma Büyükelçisi, 1948 de Vaşington Büyükelçisi, 1955 de Madrid Büyükelçisi, 1957 de Paris Büyükelçisi, 1960 da Yüksek Müşavir ve aynı yıl Londra Büyükelçisi olmuştur.

01.04.1962 den 20.02.1965 tarihine kadar Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştur.

Bildiği yabancı diller : Fransızca ve İngilizce