Sayın Coşkun Kırca'nın Özgeçmişi (Ekim 1995)
Sukru Sina Gurel

27 Mart 1927 - İstanbul, üç çocuklu, evli.

Şişli Terakki Lisesi, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu.

1950 de Yakındoğu Siyasi Şubesinde Aday Meslek Memuru, II. Katip olarak görev yapmış ve 1951 de askerlik hizmeti nedeniyle ayrılmıştır.

1954 de NATO nezdinde Daimi Temsilcilikte II. Katip, NATO Konseyi Alt Yapı Komitelerinde Temsilci, 1956 da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde iktisat asistanı ve Üniversiteden istifa, 1956 - 1957 Forum dergisinde yazar, 1957 de Yeni Gün Gazetesinde yazar, 1957-1961 tarihlerinde Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi ve dış politika yazarı, 1957 de Akis Dergisinde yazar, 1960 - 1963 de Kim Dergisi ve Yeni Vatan Gazetesinde yazar, 1960 da Kurucu Meclis Temsilciler Meclisi Üyesi, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu Sözcüsü, ve Başkan vekili olarak görev yapmıştır.

Anayasa Mahkemesi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, TRT Kanunu, Kamu Personeli Sendikalar Kanunu, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin TBMM'ce Denetlenmesi Kanunu, Uzun Vadeli Planın TBMM'ce Görüşülmesi ve Karara Bağlanması Kanunu, Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanması Usulüne Dair Kanun, Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesinin düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sair birçok Kanunun Komisyon Sözcüsü sıfatıyla yazarı ve savunucusu olmuş, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Üyesi, Bu Meclisin Siyasi ve İktisadi Komiteleri Üyesi olarak görev yapmıştır.

1962 -1968 Avrupa Ekonomik Topluluğu Türkiye Ortak Parlamento Karma Komisyonu Kuruluş Anlaşmasının müzakeresi ve bu Karma Komisyonunun Üyesi,
1963 - 1968 Dışişleri Bakanlığına dönüş, Haziran 1969 da Eski rütbesiyle Bakanlık Müşaviri, 1969 - 1970 Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Büyükelçi, Daimi Temsilci, 1970 - 1976 Bu sıfatla, İsviçre'deki Milletlerarası kuruluşların toplantılarında ve bu arada Milletlerarası Çalışma Teşkilatı, Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması Teşkilatı'nda ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Genel Konferansı'nda Türk Heyeti Başkanı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda Temsilci, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Katma Protokol'un Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması Teşkilatı'ndan geçirilmesi, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Başkan vekili, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu Başkanı, Birleşmiş Milletler Yakın ve Ortadoğu Uyuşturucu Maddeler alt Komisyonu Başkanı, Uyuşturucu maddeler konusundaki 1971 ve 1972 Birleşmiş Milletler Antlaşma Konferanslarında Türk Heyeti Başkanı, uyuşturucu maddeler konusunda Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile Türkiye arasında girişilen tertip ve anlaşmaların 1974-1976 yıllarındaki müzakeresi, 1974 Temmuz, Ağustos aylarında Kıbrıs hakkındaki Cenevre konferansında Türk Heyeti Başkanı olarak görev yapmıştır.

Cenevre'deki Avrupa ve Güvenlik İşbirliği Konferansı ikinci döneminde iktisadi ve sosyal konularda Türkiye temsilcisi, NATO nezdindeki Büyükelçi, Daimi Temsilci, 1976 - 1978 Bakanlık Yüksek Müşaviri, 1978 -1980 Birleşmiş Milletler nezdinde Büyükelçi, Daimi Temsilci, 1980 - 1985, Deniz Hukukuna Dair Birleşmiş Milletler Konferansı'nın 1981 yılındaki son çalışma celsesi ile 1982 kapanış celsesinde Türk Heyeti Başkanı, 1985 - 1986 Ottowa Büyükelçisi, Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı Ottowa İnsan Hakları Takip Toplantısında Türk Heyeti Başkanı olarak görev yapmış ve 1 Temmuz 1986 da emekliye ayrılmıştır.

Emekliye ayrıldıktan sonra Hürriyet ve Milliyet Gazetelerinde yazarlık yapmış olup, halen Yeni Yüzyıl Gazetesinde yazmaktadır.

İstanbul Milletvekili olmuş, anayasa Komisyonu Sözcüsü, Avrupa Konseyi, Parlamenterler Meclisi Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Parlamenterler Meclisi üyeliği yapmıştır.

TBMM Türk Fransız Dostluk Grubu Başkanıdır.

05.10.1995 - 30.10.1995 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Bildiği yabancı diller : Fransızca

Eserleri : "Devlette Yozlaşmayı Yenmek " (1990) adlı bir kitabı vardır.