#

Sayın Bakanımızın Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Albusaidi’yle videokonferans görüşmesi, 28 Eylül 2021

Sayın Bakanımızın Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Albusaidi’yle videokonferans görüşmesi, 28 Eylül 2021

Sayın Bakanımız Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Albusaidi’yle 28 Eylül 2021 tarihinde videokonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Sayın Bakanımız görüşmede Afganistan, Suriye ve Yemen dahil bölgesel konuları ele aldıklarını, ayrıca Karma Ekonomik Komisyon toplantısını yapacağımızı ve ilişkilerimizi yeni işbirliği mekanizmalarıyla geliştireceğimizi vurguladı.

Bilahare, Sayın Bakanımız kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel’i Bakanlığımızda ağırlayarak, anılan Bankanın Türkiye’deki projelere katkılarının ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.