Sayın Bakanımızın Asya’nın Kalbi - İstanbul Süreci “Barış, Ortaklık ve Refah” 8. Bakanlar Konferansı’na katılımı, 9 Aralık 2019
Sayın Bakanımızın Asya’nın Kalbi - İstanbul Süreci “Barış, Ortaklık ve Refah” 8. Bakanlar Konferansı’na katılımı, 9 Aralık 2019

Sayın Bakanımız 9 Aralık 2019 tarihinde Asya’nın Kalbi - İstanbul Süreci “Barış, Ortaklık ve Refah” 8. Bakanlar Konferansı’na katıldı.

Sayın Bakanımız Konferansta yaptığı konuşmada Afganistan’ın barış, istikrar ve refahı için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğimizi vurguladı.

Sayın Bakanımız önümüzdeki dönemde eş başkanlığı üstlenecek Tacikistan’a da başarılar diledi.

Aynı gün Sayın Bakanımız İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’le bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerimiz ve başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Bilahare Sayın Bakanımız Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’yle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meseleler ele alındı.

Sayın Bakanımız İstanbul’da sabah saatlerinde Adalet Bakanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen “İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanması ve Raporlanmasını Destekleme Projesi” açılış toplantısına da katıldı.

Sayın Bakanımız AB’ye katılım sürecinde, sadece mevzuat değişiklikleri ile yetinmediğimizi, zihniyet dönüşümünün sağlanabilmesi ve uygulamaya yansıması için önemli adımlar attığımızı ifade etti.

Sayın Bakanımız bütün bunları kendi insanımızın çıkarı, huzur ve refahı için yaptığımızı da vurguladı.