Umman'ın Siyasi Görünümü

Umman Sultanlığı’nda savunma, dış politika ve iç güvenlik konuları başta olmak üzere ülke yönetiminde Sultan tek ve son karar merciidir. Devlet Başkanı olan Sultan, Başbakanlık makamının yanısıra Savunma, Maliye ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini de kanunen uhdesinde bulundurmaktadır. Hükümet üyeleri doğrudan Sultan tarafından atanmaktadır.

6 Kasım 1996 tarihinde müteveffa Sultan Qaboos'un yayınladığı Sultanlık Kararnamesiyle anayasa niteliğindeki Temel Yasa ilan edilmiş ve böylece Devlet Konseyi ve Şura Meclisi’nden oluşan iki kanatlı Meclis yapısıyla meşruti monarşiye geçilmiştir. Temel Yasa'yla ayrıca, tahta geçiş süreci netleştirilmiş, Başbakanlık makamı tesis edilmiş ve Umman vatandaşlarına temel haklar tanınmıştır.

Şura Meclisi'nin kuruluş amacı, hükümet ile halk arasındaki ilişkiyi güçlendirerek halkın siyasi sürece katılımını sağlamak ve kurumsal devlet yapısının oluşumuna katkıda bulunmaktır. Şura Meclisi'nin üye sayısı Başkanla birlikte 85’dir. Üyeleri seçimle işbaşına gelmektedir.

1997 yılında kurulan Devlet Konseyi’nin üyeleri atamayla göreve gelmektedirler. Şura Meclisi’ne yardımcı danışma organı niteliğindeki Devlet Konseyi'nin Başkanı ve üyeleri Sultan tarafından yayınlanan Kararnamelerle atanmaktadırlar. Konsey'in üye sayısı Başkanla birlikte 84'tür.