Norveç Ekonomisi

1. NORVEÇ EKONOMİSİ (2019)

GSYİH (nominal, milyar Dolar)

403

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

1,2

Nüfus (milyon)

5,4

Nüfus artış hızı (%)

0,6

Kişi Başına GSYİH (satın alma gücü paritesi, Dolar)

69.002

Enflasyon Oranı (%)

2,2

İşsizlik Oranı (%)

3,7

İhracat (milyar Dolar)

166

İthalat (milyar Dolar)

142

Para Birimi

Kaynak: Economist Intelligence Unit

Norveç Kronu (NOK)

Başlıca ihracat kalemleri Ham petrol, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, balık, işlenmemiş alüminyum.

Başlıca ihracat ortakları Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İsveç

Başlıca ithalat kalemleri: Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları, petrol yağları, yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemiler, mavnalar, telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar

Başlıca ithalat ortakları İsveç, Almanya, Çin, ABD

2. İKİLİ İLİŞKİLER

İkili Ticaretimiz (milyon Dolar)

Yıllar

2017

2018

2019

İhracatımız

548

513

729

İthalatımız

840

765

776

Toplam ticaret hacmi

1.388

1.278

1.505

Denge

-292

-252

-47

Kaynak: TÜİK (Milyon Dolar)

İhraç edilen başlıca ürünler Deniz ulaştırma araçları, motorlu araçlar, tekstil ürünleri

İthal edilen başlıca ürünler Petrol gazları ve diğer hidrokarbonlar, balık, ferro alyajlar

Norveç’teki Türk yatırımları 190 milyon Dolar (2002-2019)

Ülkemizdeki Norveç yatırımları 862 milyon Dolar (2002-2019)

Turist sayısı 116.180 (2017) - 161.789 (2018) - 208.330 (2019)