NO:;163 -;8 Aralık 2004,;MANPADS Konulu Bm Genel Kurulu Kararı Hk.

Uzun yıllar terörizmin en amansız şekline karşı kararlı şekilde mücadele etmiş ve binlerce kurban vermiş bir ülke olarak Türkiye, teröristlerin amaçlarına ulaşmak için kullandığı ve kullanma eğiliminde olduğu silah türleri konusunda duyarlılığını herzaman muhafaza etmektedir.

Bu bağlamda omuzdan fırlatılan taşınabilir hava savunma sistemleri (Man portable air defence systems/MANPADS) 2002 yılının Kasım ayında Monbasa'da iki sivil yolcu uçağına karşı terörist unsurlarca kullanılmış, sözkonusu uçaklar mucize eseri isabet almadan saldırıdan kurtulabilmişlerdi.

Konuya ilişkin kaynaklara göre (Small Arms Survey 2004, Avustralya hükümeti vs.) bugün 14 değişik tipte "MANPADS" çeşitli ülkeler tarafından üretilmekte olup, bunların bazılarının 27 gerilla / terörist grubun elinde bulunduğu tahmin edilmektedir.

Tüm bu hususlar ülkemiz gibi Avustralya tarafından da kaygı verici bulunmuş, nitekim bu ülke (Avustralya) MANPADS'lerin yanlış ellere geçmesinin önlenmesi konusunda BM üyesi ülkeleri gerekli ulusal düzenlemeler yapmaya davet eden bir karar tasarısını BM l. Komitesi'ne sunma kararı almış ve tasarının oluşum aşamasında ülkemizin desteğini aramıştı.

Ülkemiz Avustralya'nın sözkonusu inisiyatifini aktif şekilde destekleme kararı almış ve Türkiye sözkonusu karar tasarısının Avustralya'dan sonra ikinci ana sunucusu olmuştur.

Sözkonusu karar tasarısı, ülkemizin de yoğun gayretleri sonucu, Birleşmiş Milletler’de 1. Komite'de ve bilahare Genel Kurul'da 3 Aralık 2004 tarihinde oydaşma ile kabul edilmiştir. Sonuçta anılan karar 5 kıtadan 57 ülkenin ortak sunuculuğuna mazhar olmuştur.

Türkiye sözkonusu silah türünü elinde bulunduran tüm ülkelerin bu silahların teröristlerin eline geçmesini önlemek için gerekli tüm önlemleri almalarını beklemektedir.

Türkiye, bu çerçevede, BM’nin yanısıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Wassenaar Düzenlemesi, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı gibi diğer uluslararası kuruluş ve oluşumlarda sürdürülen MANPADS’e ilişkin paralel gayretleri de desteklemeye devam edecektir.