NO:;109;- 31; Ağustos 2004,;3-4 Eylül 2004 tarihlerinde Maastricht Yakınlarında Düzenlenecek Olan AB Üyesi ve Aday Ülkelerin Dışişleri Bakanlarının Katılacağı Gayrıresmi -Gymnich- Tipi Toplantı hk.; ;;

Sayın Bakanımız, AB Dönem Başkanlığını yürüten Hollanda tarafından 3-4 Eylül 2004 tarihlerinde Maastricht yakınlarındaki St. Gerlach Şatosunda düzenlenecek olan AB üyesi ve aday ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılacağı gayrıresmi “Gymnich” tipi toplantının 4 Eylül günü aday ülkelerle bir çalışma yemeği çerçevesinde düzenlenecek bölümüne katılacaktır.

“Gymnich” tipi toplantılar her AB Dönem Başkanlığı tarafından bir kez Dışişleri Bakanları seviyesinde düzenlenmekte olup, bu toplantılar Bakanların güncel uluslararası konularda gayrıresmi bir ortamda serbest görüş alışverişinde bulunmalarını amaçlamaktadır. Sayın Bakanımızın bu vesileyle bazı muhataplarıyla  ikili görüşmeler yapması da öngörülmektedir.

Toplantı Sayın Bakanımız tarafından ülkemizle üyelik müzakerelerinin açılması yönünde Aralık 2004 Zirvesinde alınacak kararla ilgili beklentilerimizin dile getirilmesi açısından da bir vesile teşkil edecektir.    

Sayın Bakanımız, 4 Eylül günü Ankara’ya geri dönecektir.