NO:99;-;28 Haziran 2004, Irak Geçici Hükümeti'nin Egemenliği Koalisyon Geçici Yönetimi'nden Devralması hk;;

Irak Geçici Hükümeti  bugün (28 Haziran) egemenliği Koalisyon Geçici Yönetimi’nden devralmış bulunmaktadır. Böylece, işgal dönemi sona ermekte ve Geçici Hükümet Irak’ta sorumluluk ve yetkiyi üstlenmiş olmaktadır.

Geçici Hükümet yüklü bir gündemle karşı karşıyadır. Irak’ta huzur, istikrar ve güvenliğin tesisi, halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi, siyasi geçiş sürecinin belirlenen takvime göre demokratik ve katılımcı bir biçimde işletilmesi ve sürecin, genel seçimlerin düzenlenmesi ve Irak halkının tamamının iradesini yansıtacak Ulusal Meclis ve Geçiş Hükümeti’nin işbaşına gelmesiyle sonuçlanmasının sağlanması bu gündemin temel maddelerini oluşturmaktadır.

Geçici Hükümet’in bu yolda üstlendiği yetki ve sorumlulukları Irak halkının ve uluslararası toplumun beklentileri uyarınca yerine getirilebilmesi en içten dileğimizdir.

Gerek Irak, gerek bölge ülkeleri ve uluslararası toplum için umut vaadeden yeni bir dönem başlamaktadır. Bu dönemi hedefine ulaştırmak da öncelikle Iraklılar’ın görevidir.

Türkiye, işgalin sona ermesini ve dost ve kardeş Irak halkının geleceğini kendi eline almış olmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Türkiye, Irak Geçici Hükümeti’nin barış, huzur ve istikrar içinde, bütünlük ve birliği güçlenmiş, demokratik ve müreffeh bir Irak’ın vücut bulması yolunda atacağı bütün olumlu adımları destekleyecek, bu süreçte Irak halkına yardımcı olacaktır.