NO:98 - 28 Haziran 2007, Federal Almanya´da Göç Yasası´na Değişiklik Getiren Yasa Taslağı hk.

 

Federal Almanya’da Göç Yasası’na değişiklik getiren yasa taslağı, 14 Haziran 2007 tarihinde Parlamento’da kabul edilmiştir. Sözkonusu yasada vatandaşlarımız açısından en önemli değişiklik, aile birleşimi kapsamında Almanya'ya gelecek yabancıların önceden kendi ülkelerinde Almanca öğrenmeleri ve lisan bilgilerinin bir sınav ile teyid edilmesidir.

Uygulamaya konulan “bulunulan ülkede Almanca öğrenme zorunluluğu” bugüne kadar ki entegrasyon çabalarımıza büyük bir darbe vuracaktır. Zira sözkonusu uygulama, aile birleşimi kapsamında Almanya’ya gidecek vatandaşlarımız bakımından eşitlik ilkesine aykırıdır ve ayırımcı nitelik taşımaktadır.

Değişikliğin içeriğinin öğrenildiği andan itibaren başta Berlin Büyükelçiliğimiz olmak üzere Alman makamlarıyla yapılan tüm temaslarda keyfiyet tarafımızdan dile getirilmiş ve endişelerimiz aktarılmıştır.

Alman yetkililere, başarılı bir entegrasyon için Almanca bilgisinin önemini yadsımadığımız, tam tersine Almanya’daki tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi, aile birleşimi çerçevesinde Almanya’ya gidecek vatandaşlarımızın da süratle Almanca öğrenebilmeleri için işbirliği yapmaya hazır olduğumuz, ancak bahsekonu kursların Almanya yerine ülkemizde düzenlenmesinin ve vize için ön şart yapılmasının insan haklarına aykırı olduğu hususu (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin “evlenme ve aile kurma hakkı”na ilişkin 16’ncı maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması” başlıklı 8’inci maddesi ile “Evlenme Hakkı” başlıklı 12’nci maddesi) defalarca sözlü ve yazılı olarak ifade edilmişse de, tasarı maalesef bilinen haliyle Federal Parlamentoda kabul edilmiştir.

Birçok Alman politikacının ve Almanya’daki çeşitli kurumların da karşı olduklarını açıkladıkları bu yanlış uygulamadan en kısa sürede vazgeçilmesini bekliyoruz.