No:97 - 6 Haziran 2003

Türkiye, ABD Başkanı Bush’un, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ile Orta Doğu’da barış ve istikrarın tesisi ve refahın artırılması için başlattığı son girişimleri memnuniyetle karşılamıştır.


Gerek 3 Haziran 2003 tarihinde Sharm el Sheikh’te, gerek ertesi gün Akabe’de yapılan zirvelerden çıkan olumlu mesajların, bölgedeki sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğinin ve yıllardır çatışma ve istikrarsızlık ortamı içinde bunalan bölge halkları için barışın ulaşılmaz olmadığının bir göstergesi olduğuna inanıyoruz. Artık, tarafların yol haritasını en kısa zamanda, bütün unsurlarıyla hayata geçirmeleri beklenmektedir.


İsrail-Filistin ihtilafının, tarafların barış ve güvenlik içinde yanyana yaşayabilecekleri iki devletli bir çözümü öngören Quartet (ABD, AB, BM, Rusya Federasyonu) “yol haritası” zemininde çözümü için umutların arttığı bu dönemde, barış çabalarının giderek tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişletilmesi yararlı olacaktır.


Orta Doğu'da adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılmasının bölgede yeni bir dönemi başlatabileceğine, geniş işbirliği imkanları yaratabileceğine ve radikalizm ile terörün kaynaklarını yokedebileceğine inanan Türkiye, bu yolda her türlü girişime destek vermeye ve Orta Doğu'nun barış, istikrar ve gönencin hakim olacağı ortak geleceğinin inşa edilmesi için bütün taraflarla birlikte çalışmaya hazırdır.