No:97 - 17 Haziran 2005 Irak'taki Anayasa Yazım Komitesi hk.

Irak’taki siyasi geçiş sürecinde çok  önemli  bir görev  üstlenecek olan Anayasa Yazım Komitesi’nin bütün kesimleri kapsayıcı olması yönünde gösterilen çabaların  somut sonuç vermekte olmasından  memnuniyet duyulmaktadır. Birleşmiş Milletler’in  bu olumlu gelişmenin sağlanmasında oynadığı rol, Teşkilatın Irak’taki siyasi süreç üzerindeki önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Anayasa Yazım Komitesi’nin temsil niteliğinin güçlendirilmesinin,    bu organın çalışmalarını gereğince  yürütmesine  ve Irak halkının ortak vizyonunu yansıtacak bir  anayasanın hazırlanmasına zemin oluşturması temenni edilmektedir. Irak halkının  tüm kesimlerinin bu olumlu gelişmeyi de dikkate alarak, anayasal sürecin başarıya ulaşması için birliktelik ruhu içinde hareket etmeleri önem taşımaktadır.

 Türkiye, Irak’taki siyasi süreci desteklemeyi ve bu alandaki somut katkılarını sürdürecektir.