NO:96 - 22 Haziran 2004, Avrupa Konseyi Türkiye yi Denetim Sürecinden Çıkardı;

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, 22 Haziran günü yapılan oturumunda, Türkiye denetim raporunu ele almıştır. AKPM, Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiği sonucuna varmış ve ülkemiz üzerindeki denetimin sona erdirilmesini kararlaştırmıştır.

Türkiye’nin 1996’dan bu yana tabi tutulduğu denetimden çıkarılması, ülkemizin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında Avrupa Konseyi standartlarına uygun biçimde yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamını taşımaktadır.

Böylece, ülkemizin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin başlaması sürecinde bir engel aşılmıştır. Hükümetimizin, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında Avrupa normlarına tam uyumun sağlanmasına yönelik güçlü iradesi sürecektir.