No:95 - 30 Mayıs 2003, Madrid´e 3-4 Haziran 2003´de Yapılacak Olan NATO Dışişleri Bakanları İlkbahar Dönemi Toplantıları

NATO Dışişleri Bakanları İlkbahar Dönemi Toplantıları 3-4 Haziran 2003 tarihlerinde İspanya’nın başkenti Madrid’te yapılacaktır. Bu çerçevede Kuzey Atlantik Konseyi, NATO-Avrupa Birliği Ortak Toplantısı, NATO-Ukrayna Komisyonu, NATO-Rusya Konseyi ve Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşecektir.


Toplantılara Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül Başkanlığında bir heyetle iştirak edilecektir.


İlkbahar dönemi toplantıları, NATO’nun başta terör olmak üzere günümüzün güvenlik ortamında ortaya çıkmış bulunan yeni tehditlere karşı mücadelesinde imkan ve yeteneklerin daha etkin hale getirilmesi için geçen yıl Prag Zirvesi’nde alınmış olan çeşitli kararların uygulamaya geçirilmesinde ne ölçüde yol alındığını değerlendirme fırsatını verecektir.


Ayrıca, Irak krizi bağlamında İttifak içinde ortaya çıkan bazı görüş ayrılıklarının giderilerek transatlantik işbirliğine yeni bir ivme kazandırılması için Madrid toplantısı iyi bir fırsat teşkil edecektir.


Irak’ta istikrarın sağlanması ve sözkonusu ülkenin yeniden yapılandırılmasında NATO’nun oynayabileceği rol ve NATO’nun Afganistan’da ISAF-IV’ün sorumluluğunu üstlenmesi gibi uluslararası gündemi meşgul eden konular ele alınacaktır.


Bu çerçevede, özellikle Irak ve Balkanlarda işbirliği çerçevesinde NATO ile Avrupa Birliği arasında gelişen stratejik ortaklık, NATO’nun Ukrayna ile olan ilişkileri ve işbirliği, NATO-Rusya Konseyinin kurulduğu Mayıs 2002’den bu yana geçen zaman içerisinde NATO-Rusya arasındaki işbirliğinin gelişimi, Barış İçin Ortaklık ve Akdeniz Diyaloğu’nun Prag Zirvesi’nden bu yana kat ettiği yol, Rusya, Ukrayna ve diğer Ortaklar ile Akdeniz Diyaloğu ülkelerinin güncel tehditlere karşı mücadelesinde İttifak’a ne şekilde katkı yapabilecekleri ve önümüzdeki yıl NATO’ya üye olmaları beklenen davetli ülkelerden beklenen katkılar değerlendirme konusu olacaktır.


Dışişleri Bakanımız toplantıların marjında çeşitli ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacaktır.