NO:94 -;11 Haziran 2004, NATO Zirvesi Sırasında Türk Boğazlarında Yapılacak Deniz Trafik; Düzenlemeleri Hk.

Basınımızda yer alan çeşitli haberlerde Türk Boğazlarının NATO Zirvesi sırasında kapatılacağı yönünde çeşitli haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili makamlarımız,  güvenlik mülahazaları nedeniyle,  Türk Boğazlarındaki deniz trafiğine ilişkin olarak bazı düzenlemelere gitmişlerdir.

1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ndeki geçiş rejimine halel getirilmeksizin yapılan bu düzenlemelere göre, 27-28-29 Haziran 2004 tarihlerinde, Türk Boğazlarında;   

- Petrol, LPG veya diğer benzeri tehlikeli madde taşıyan gemilerin trafiği askıya alınacaktır.

-Yolcu ve savaş gemilerinin  Boğaz geçişleri Zirve süresince devam edecektir.

-Yukarıdaki kategorilerin dışında kalan diğer gemiler,   daha önce olduğu gibi Boğaz geçişlerini devam ettireceklerdir. Ancak bu gemilerin  trafiği  güvenlik mülahazalarıyla gerek görüldüğü takdirde askıya alınabilecektir.

Bakanlığımız yukarıdaki tedbirleri,  tüm ülkelere duyurmuş bulunmaktadır.

Dolayısıyla Türk Boğazlarının NATO Zirvesi sırasında kapatılması sözkonusu olmayıp, ülkemiz sadece trafiği düzenleme hakkını kullanarak,  Zirve sırasında güvenlik sebepleriyle bazı tedbirler almış bulunmaktadır.